Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Salvum TD" aicina ārstus, māsas, ārsta palīgus, māsu palīgus, vecmātes, funkcionālos speciālistus un ārstniecības atbalsta personas pieteikties neformālās izglītības programmā "Aktualitātes pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā", kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

Mācībās tiks sniegtas zināšanas par veselības aprūpi regulējošo tiesību normu saturu, par pacientu tiesībām un pienākumiem, par pacienta tiesībām saņemt informāciju un informēto piekrišanu ārstniecībai, par ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un farmācijas speciālistu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

Mācību norises vietas un datumi: 
LR VM Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra mācību telpās, Klēts ielā 6, Gulbenē:
1) 10.05.2019. (1. nodarbība); 
2) 11.05.2019. (2. nodarbība);
3) 17.05.2019. (3. nodarbība); 
4) 18.05.2019. (4. nodarbība).

Mācību norises laiks: 
1) 1. nodarbība, 4. nodarbība no plkst. 10:00 līdz 17:00;
2) 2. nodarbība, 3. nodarbība no plkst. 10:00 līdz 16:00. 
Dalībnieku reģistrācija 30 min pirms mācību kursu sākuma. 

Plašāku informāciju par neformālās izglītības programmu iespējams skatīties Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD” mājas lapā, šeit

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie dati tiks apstrādāti Veselības ministrijas nolūkiem. Iebildumu gadījumā lūdzam sazināties!
 
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas”.