Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Perinatālā psihiatrija : psihisko traucējumu agrīna diagnostika

Mērķauditorija

Ārsts,  māsa, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

Teorētiskās nodarbības:

akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas perinatālajā psihiatrijā.

Mācību programmas tēmas

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības  programmas apguves apliecību, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzamais noslēguma pārbaudījums. Noslēguma pārbaudījums testa veidā.