Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Perinatālā psihiatrija : psihisko traucējumu agrīna diagnostika

Mērķauditorija

Ārsts,  māsa, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

Teorētiskās nodarbības:

18 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

       6 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Valsts SIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Vienības gatve 45, Ebela  un A.Bieziņa auditorijās.

1. grupa

2019. gada 1 diena - 10 maijā  plkst. 10.00

                   2. diena – 24. maijā plkst. 10.00

                   3. diena – 31. maijā plkst. 10.00

2. grupa

2019. gada 1. diena - 13. septembrī plkst. 10.00

                   2. diena -  20. septembrī plkst. 11.00

                   3. diena  - 27. septembrī  plkst. 10.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Ija Cimdiņa –  Bērnu psihiatre, psihiatre

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams rakstot uz e-pastu macibas@bkus.lv  Sīkāku informācIju skatīt ŠEIT.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas perinatālajā psihiatrijā.

Mācību programmas tēmas

Biopsihosociālais slimības/veselības modelis; Perinatāli riska faktori uz psihiskiem traucējumiem mātei un bērnam;  Ar grūtniecību saistītie psihiskie traucējumi, to diagnostika un korekcija; Psihotropo medikamentu izmantošana grūtniecības un zīdīšanas laikā; Mātes un bērna attiecību traucējumi;Psihiskie traucējumi zīdaiņa un maza bērna vecumā - atpazīšana un korekcija; Agrīni pārciesto negatīvo notikumu ilgtermiņa sekas.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības  programmas apguves apliecību, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzamais noslēguma pārbaudījums. Noslēguma pārbaudījums testa veidā.