ES Fondi mjas lapa Skums

Vai Jūs vēlētos atjaunot savu profesionālo darbību ārsta specialitātē pēc ilgāka praktiskā darba pārtraukuma, kas nepieļauj veikt resertifikāciju, izejot atbilstošu apmācības programmu?

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: