ES Fondi mjas lapa Skums

Uzsākta pieteikšanās veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības projekta apmācību programmām

Datums: 
13.07.2009
 
Veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros ir uzsākta pieteikšanās uz vairākām apmācību programmām. Projekta ietvaros līdz 2011. gada septembrim bezmaksas tālākizglītības iespējas tiks nodrošinātas 25 tūkstošiem Latvijas veselības aprūpes nozares darbinieku.

Profesionālā bakalaura studiju programma
Šā gada jūlijā notiek uzņemšana Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību fakultātes bakalaura studiju programmā „Māszinības” šādās specialitātēs:
 • ambulatorās aprūpes māsas pamatspecialitāte;
 • garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitāte;
 • ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāte;
 • operācijas māsas pamatspecialitāte.
Studijas veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības projekta ietvaros bakalaura studiju programmā „Māszinības” tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda un ir bezmaksas.

Studiju programmas līmenis un veids – profesionālā bakalaura studiju programma. Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija. Studiju ilgums ir atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības līmeņa. Studiju veids – pilna laika klātiene. Uzņemšanas priekšnosacījums – reflektantam iepriekš iegūta māsas vai medicīnas māsas kvalifikācija.

Dokumentu pieņemšana studijām un intervijas ar reflektantiem notiek gan Rīgā, gan reģionos:
 • Rīgā – Rīgas Stradiņa universitātē, Dzirciema ielā 16, līdz 16. jūlijam (no plkst. 10:00 līdz 17:00);
 • Daugavpilī – Daugavpils Medicīnas koledžā, Varšavas ielā 26 a – 16., 17. jūlijā (no plkst. 9:00 līdz 15:30) un 18. jūlijā (no plkst. 10:00 līdz 13:00);
 • Liepājā – Liepājas Medicīnas koledžā, Riņķu ielā 24/26 – 20., 21., 22. jūlijā (no plkst. 9:30 līdz 16:30);
 • Ventspilī – 22. un 23. jūlijā (informācija par vietu un laiku tiks precizēta).
 
Reflektantiem, kas iesniedz dokumentus studiju programmā „Māszinības”, reflektanta nodeva nav jāmaksā! Sīkāka informācija par uzņemšanas kārtību un nosacījumiem Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību fakultātes dekanātā – tālr. 67409126.

Apmācības – kursi
Tāpat tiek uzsākta pieteikšanās uz šādām apmācību programmām ārstniecības personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei:
Apmācības notiek:
 • no 21. līdz 23. jūlijam Rīgā, Rīgas Medicīnas koledžā (pieteikšanās līdz 19. jūlijam),
 • no 27. līdz 29. jūlijam Liepājā, Liepājas reģionālajā slimnīcā (pieteikšanās līdz 25. jūlijam).
Apmācības notiek:
-        no 21. līdz 23. jūlijam Rīgā, Rīgas Medicīnas koledžā (pieteikšanās līdz 19. jūlijam),
-        no 30. jūlija līdz 1. augustam Liepājā, Liepājas reģionālajā slimnīcā (pieteikšanās līdz 28. jūlijam).

Apmācības tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda un ir bezmaksas
.

Organizē Liepājas reģionālā slimnīca. Pieteikties apmācībām var, zvanot pa tālruni 25933797 apmācību organizatorei Inesei Kravcovai.

Dažādi kursi un apmācības veselības aprūpes nozares darbiniekiem tiks organizēti līdz pat 2011. gada septembrim. Papildu informāciju par apmācību programmām un norisi var iegūt projekta mājas lapā www.talakizglitiba.lv.
 
Veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības projekts „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” tika uzsākts 2008. gada oktobrī. Projekta ietvaros bezmaksas tālākizglītības iespējas tiks nodrošināts 25 tūkstošiem Latvijas ārstniecības nozares darbinieku visā Latvijā – ārstiem, māsām, ārstu palīgiem un citiem medicīnas darbiniekiem. ESF līdzfinansētais projekts ir pats apjomīgākais no Latvijā līdz šim realizētajiem medicīnas darbinieku tālākizglītības projektiem – gan apmācāmo personu skaita, gan investētā finanšu apjoma ziņā.

Informāciju sagatavoja:
Jānis Jekševics,
sabiedrisko attiecību konsultants
Tālr. 267686512; 28441228
E-pasts: janis [dot] jeksevics [at] medijutilts [dot] lv (janis [dot] jeksevics [at] medijutilts [dot] lv)

Teksta izmērs:

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: