ES Fondi mjas lapa Skums

Iespējas pieteikties bezmaksas apmācībām ārsta kvalifikācijas atjaunošanai

Datums: 
13.12.2010

Ārstiem, kuru specialitātes sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies pēc 2000. gada un kuri nevar nokārtot resertifikāciju, bet vēlas atjaunot profesionālo darbību savā specialitātē, līdz 2011. gada 7. janvārim ir iespējas pieteikties bezmaksas kvalifikācijas atjaunošanas apmācībām programmā „Ārsta profesionālās darbības atjaunošana”.
 
Resertifikācijai nepieciešamo apmācību īsteno Latvijas Universitāte un Latvijas Ārstu biedrība. Lai pieteiktos apmācībai, pretendentam ir jāaizpilda pieteikuma anketa, ko iespējams lejuplādēt Latvijas Ārstu biedrības mājas lapā www.arstubiedriba.lv vai ESF projekta mājas lapā www.talakizglitiba.lv. Tā jānosūta programmas kontaktpersonai uz e-pastu gunta [dot] ozolina [at] lu [dot] lv.
 
Pēc pretendentu zināšanu un praktisko iemaņu izvērtēšanas, kas notiks testa un pārrunu veidā, katram apmācāmajam tiks izveidots individuāls apmācības plāns. Programmas apguve notiks no 2011. gada janvāra līdz 30. augustam. Apmācība plānota gan kā teorētisku lekciju kurss, kas notiks Latvijas Universitātē vai Latvijas Ārstu biedrības telpās, gan specialitātei atbilstošu praktisko iemaņu apguve apmācīttiesīgā ārstniecības iestādē, sertificēta kolēģa vadībā. Proporcijas starp programmas teorētisko un praktisko daļu noteiks katra pretendenta iepriekšējā darba pieredze un teorētisko zināšanu pārbaudes rezultāti.
 
Beidzot programmas apguvi, ārsts būs tiesīgs kārtot resertifikācijas eksāmenu specialitātē un pēc sekmīgas tā nokārtošanas saņemt sertifikātu specialitātē.
 
Papildu informācija - pie programmas kontaktpersonas Guntas Ozoliņas, (tālr. 67240554, mob.t. 26524716, e-pasts: gunta [dot] ozolina [at] lu [dot] lv).
 
Par projektu:
Veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības projekts „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” tika uzsākts 2008. gada oktobrī. Projekta ietvaros bezmaksas tālākizglītības iespējas tiks nodrošinātas 25 tūkstošiem Latvijas ārstniecības nozares darbinieku visā Latvijā – ārstiem, māsām, ārstu palīgiem un citiem medicīnas darbiniekiem. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētais projekts ir pats apjomīgākais no Latvijā līdz šim realizētajiem medicīnas darbinieku tālākizglītības projektiem – gan apmācāmo personu skaita, gan investētā finanšu apjoma ziņā.
 
Papildu informācija:
Jānis Jekševics,
projekta koordinātors
Tālr.: +371 67686512
e-pasts: janis [dot] jeksevics [at] medijutilts [dot] lv (janis.jeksevics@medijutilts.lv)

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: