ES Fondi mjas lapa Skums

Iespējas pieteikties bezmaksas apmācībām medicīnas māsu papildspecialitātes iegūšanai

Datums: 
29.10.2010

Līdz šā gada 8. novembrim medicīnas māsām papildspecialitātes iegūšanai ir iespējas pieteikties apmācību programmām „Hemodialīzes un nieru transplantācijas māsas papildspecialitāte” un „Trasfuzioloģijas māsas papildspecialitāte”. Mācības šajās programmās ir bezmaksas, un tās tiek īstenota Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros.
 
Apmācību programmu „Hemodialīzes un nieru transplantācijas māsas papildspecialitāte” īsteno Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, savukārt programmu „Transfuzioloģijas māsas papildspecialitāte” - LU P.Stradiņa medicīnas koledža.
 
Programmu mērķis ir nodrošināt iespēju medicīnas māsām, kurām ir sertifikāts kādā no māsu pamatspecialitātēm, pilnveidot profesionālo izglītību un iegūt transfuzioloģijas māsas vai hemodialīzes un nieru transplantācijas māsas papildspecialitāti. Kopējais mācību programmas kursa apjoms ir 480 stundas, no kurām 150 stundas ir teorijas nodarbības, 160 stundas - praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs - 90 stundas, savukārt prakse - 80 stundas.
 
Pieteikšanās apmācībām tiek organizēta projekta mājas lapā www.talakizglitiba.lv, aizpildot pieteikuma anketu vai zvanot attiecīgo programmu īstenotājiem (Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes kontaktpersonai Dagnijai Gulbei pa tālruni 29427217 vai LU P.Stradiņa medicīnas koledžas kontaktpersonai Inai Jaunslavietei pa tālruni 29350243).
 
Par projektu:
Veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības projekts „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” tika uzsākts 2008. gada oktobrī. Projekta ietvaros bezmaksas tālākizglītības iespējas tiks nodrošinātas 25 tūkstošiem Latvijas ārstniecības nozares darbinieku visā Latvijā – ārstiem, māsām, ārstu palīgiem un citiem medicīnas darbiniekiem. ESF līdzfinansētais projekts ir pats apjomīgākais no Latvijā līdz šim realizētajiem medicīnas darbinieku tālākizglītības projektiem – gan apmācāmo personu skaita, gan investētā finanšu apjoma ziņā.
 
Papildu informācija:
Jānis Jekševics,
projekta koordinātors
Tālr.: +371 67686512
e-pasts: janis [dot] jeksevics [at] medijutilts [dot] lv (janis.jeksevics@medijutilts.lv)

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: