ES Fondi mjas lapa Skums

Piedāvā iespējas bez maksas apgūt medicīnas māsu pamatspecialitātes

Datums: 
14.09.2011

ESF tālākizglītības projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”ietvaros medicīnas māsām tiek piedāvāta iespēja bez maksas apgūt kādu no 7 māsu pamatspecialitātēm. Studijas organizē Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte. Papildu informācija - projekta mājas lapā www.talakizglitiba.lv.

Latvijas Universitāte uzņem studentus šādās māsu pamatspecialitāšu studiju programmās:
- anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa;
- bērnu aprūpes māsas;
- internās aprūpes māsa.

Savukārt Rīgas Stradiņa universitāte uzņem studentus šādu māsu pamatspecialitāšu apguvei:
- ambulatorās aprūpes māsa;
- garīgās veselības aprūpes māsa;
- ķirurģiskās aprūpes māsa;
- operāciju māsa.
 
Mācību ilgums minētajās studiju programmās ir 1 gads pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības dokumenta iegūšanas vai 2 gadi pēc profesionālās vidējās izglītības dokumenta iegūšanas. Mācību mērķis ir nodrošināt māsu tālākizglītību kādā no normatīvajos aktos noteiktajām māsas pamatspecialitātēm. Pēc izglītības programmas apguves māsāmtiks izsniegts augstākās izglītības diploms.

Projekta ietvaros finansējums tiek piešķirts māsas pamatspecialitātes apguvei un netiek finansēta atkārtota tādas pašas pamatspecialitātes apguve. Māsām, kuras projekta ietvaros ir apguvušas kādu no pamatspecialitātēm, ir iespēja par projekta finansējumu iegūt citu piedāvāto pamatspecialitāti.

Reflektantiem ne Latvijas Universitātē, ne Rīgas Stradiņa universitātē nodeva nav jāmaksā. Interesenti studijām universitātēs Rīgā varēs pieteikties līdz 30. septembrim. Tiek plānots nodrošināt studiju iespējas arī Daugavpilī un Liepājā.

Papildu informācija par studiju ilgumu, nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem pieejama projekta mājas lapā www.talakizglitiba.lv vai universitāšu mājas lapās www.lu.lv vai www.rsu.lv.

Kontakttālruņi uzziņām: Latvijas Universitātē 67370642, Rīgas Stradiņa universitātē 67378321.

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: