Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Aktualitātes medikamentozā terapijā bērnu ārstniecībā

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 5 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 3 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Ingūna Lubaua, RSU, asoc. profesore; pediatrs, bērnu kardiologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT Pieteikties uz kursiem var 

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par aktualitātēm medikamentozajā terapijā bērniem ar infekcijas slimībām, elpceļu un sirds asinsvadu slimībām, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas dehidratācijas, elpošanas un sirds mazspējas simptomu atpazīšanā, ārstēšanas plāna izveidē un efektivitātes novērtēšanā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  • Biežākās ekzantēmu infekcijas bērniem
  • Zarnu infekcijas bērniem
  • Elpceļu slimību īpatnības bērniem
  • Sirds mazspēja un tās terapija bērniem
  • Sirds ritma traucējumi un to ārstēšana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.