Aktualitātes

25/06/2020

Mācības klātienē daļēji ir atsākušās, bet šobrīd jums ir arī iespēja piedalīties attālinātajās mācībās.

Ja ieinteresēja kāda no tēmām, tad ir jāsazinās ar konkrēto pakalpojuma sniedzēju, lai noskaidrotu, kā var pieteikties mācībām. 

Ja pieteikšanās uz konkrētās grupas mācībām ir noslēgusies, tad jāseko līdzi informācijai, kad pakalpojuma sniedzējs šīs tēmas ietvaros organizēs atkārtotu mācību grupu.

27/05/2020

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros tika veikta iesniegto dokumentu analīze par 2019.gadu, un konstatēts, ka vairāki dalībnieki vienlaicīgi vienā un tajā pašā laikā bija piedalījušies vairākās mācībās.

Ņemot vērā konstatēto, turpmāk, aizpildot dalībnieku reģistrācijas karti, dalībnieks parakstīsies arī par šādiem nosacījumiem:

25/05/2020

Veselības ministrijas īstenotajā Eiropas Savienības fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Profesionālās tālākizglītības programmā neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitāti ieguvuši 145 ārsta palīgi, bet 5310 papildinājuši savas zināšanas mācībās kādā no apstiprinātajām programmām.

Profesionālās tālākizglītības programmā apmācīti un neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitāti ieguvuši 145 ārsta palīgi, bet to pašreiz apgūst 125. Kopumā projektā paredzēts izglītot 380 neatliekamās medicīnas ārsta palīgus.