Aktualitātes

23/04/2024

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas Eiropas Sociālā fonda Plus projekta finansētās mācībās.

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā.

Par organizatoriskiem ar mācībām saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

17/04/2024

Veselības ministrija ir uzsākusi jaunu ES fondu finansētu projektu Nr. 4.1.2.6/1/24/I/001  “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām”, nodrošinot mācības profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei.

29/01/2024

Veselības ministrija uzsāk jaunu no Eiropas Savienības (ES) fondiem finansētu projektu, lai piesaistītu ārstniecības personas darba vietām valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši slimnīcās un ģimenes ārstu praksēs.