Aktualitātes

24/05/2024

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas Eiropas Sociālā fonda Plus projekta finansētās mācībās.

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā.

Par organizatoriskiem ar mācībām saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

23/04/2024

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas Eiropas Sociālā fonda Plus projekta finansētās mācībās.

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā.

Par organizatoriskiem ar mācībām saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

17/04/2024

Veselības ministrija ir uzsākusi jaunu ES fondu finansētu projektu Nr. 4.1.2.6/1/24/I/001  “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām”, nodrošinot mācības profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei.