Profesionālās zināšanas primārā veselības aprūpē

8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs
16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
16 stundas
Mērķauditorijas - māsa
24 stundas
Mērķauditorijas - māsa
16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists