Ārstniecības personu kvalifikācijas uzlabošana

Veselības ministrija 2017.gada oktobrī uzsāka īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts).

Skatīt projektu

 

Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos

Veselības ministrija 2017.gada decembrī uzsāka īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001. Projekta mērķis ir uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā pieejamību ārpus Rīgas.

Skatīt projektu

 

Projekts ESF 2007-2013 Programmas un metodiskie līdzekļi

Projekts tika īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” ietvaros.

Projekts noslēdzēs 2014. gada 31. decembrī. 

Skatīt projektu arhīvā