Ārstniecības personu kvalifikācijas uzlabošana

Veselības ministrija 2017.gada oktobrī uzsāka īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts).

Skatīt projektu


Kompensācijas ārstniecības personām reģionos

Lai iedzīvotājiem ārpus Rīgas uzlabotu ārstniecības personu un valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomā, projektā piešķir naudas kompensācijas, ja speciālists strādā reģionā. Projekts sākts 2017. gada nogalē.

Skatīt projektu

Kompensācijas ārstniecības personām Rīgā

Eiropas Sociālā fonda projekta mērķis ir sniegt atbalstu ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai. Naudas kompensāciju izmaksa vērsta uz papildu ārstniecības personāla piesaisti, kā arī ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu. Pieteikumu pieņemšana sākusies 2021. gada 3. februārī.

Skatīt projektu

Projekts ESF 2007-2013 Programmas un metodiskie līdzekļi

Projekts tika īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” ietvaros.

Projekts noslēdzās 2014. gada 31. decembrī. 

Skatīt projektu arhīvā