ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001

Ārstniecības personas, kas var pretendēt un saņemt naudas kompensāciju

Projekts tiek īstenots ar mērķi iedzīvotājiem ārpus Rīgas uzlabot ārstniecības personu un valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomā.

Speciālistu saraksts 2020.gada sākumā tika papildināts. Naudas kompensācijai, ja speciālists strādā ārstniecības iestādē reģionā, var pieteikties:

 • Ārsts - speciālists
 • Zobārsts
 • Ārsta palīgs
 • Medicīnas māsa
 • Māsas palīgs
 • Vecmāte
 • Fizioterapeits
 • Ergoterapeits
 • Zobu higiēnists
 • Zobārsta asistents
 • Zobārstniecības māsa
 • Ģimenes ārsti, kas nodod praksi, un ģimenes ārsti, kas pārņem praksi
 • Ārstniecības personas Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā
 • Ārstniecības personas Valsts asinsdonoru centrā
 • Ārstniecības personas atbalstāmajā specialitātē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

Kompensāciju veidi

Ārstniecības personām paredzēta:

 • kompensācija par darbu reģionos (un papildus kompensācija par katru ģimenes locekli);
 • uzturēšanās izmaksu kompensācija;
 • kompensācija ģimenes ārstam pensijas vecumā, kurš nodod praksi, un ģimenes ārstam, kurš to pārņem. 

Būtiskākie nosacījumi

Darba līgums noslēgts vismaz uz 5 gadiem par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu normālā (tajā skaitā saīsinātā) darba laika ietvaros neatkarīgi no darba organizācijas (piemēram, nakts darbs, maiņu darbs vai summētais darba laiks).

Papildus nosacījumi:

- ārsts-speciālists un zobārsts 24.03.2017. nav strādājis specialitātē ārpus Rīgas;

- ārsta palīgs, medicīnas māsa, māsas palīgs, vecmāte, fizioterapeits un  ergoterapeits, zobu higiēnists, zobārsta asistents, zobārstniecības māsa un zobārsta asistents 24.03.2017. nav strādājis nevienā no atbalstāmajām profesijām kādā no ārstniecības iestādēm Latvijā;

- ģimenes ārsts, kas pārņem praksi, no 24.03. 2017. līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanai nav strādājis par ģimenes ārstu ģimenes ārsta praksē ārpus Rīgas.

Kā pieteikties 

Dokumentus iesniedz:

 • ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu: kompensacijas@vm.gov.lv ;
 • pašrocīgi parakstītus sūtot pa pastu vēlams ierakstītā vēstulē: Brīvības iela 72, Rīga, LV1011 (norāde - Kompensācijas pieteikums SAM 9.2.5.);
 • iesniedzot personīgi Veselības ministrijā.

Ja nav droša e-paraksta, dokumentus jāsūta pa pastu vai jāiesniedz Veselības ministrijā.

Projekta īstenošanas laiks

Plānotais projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30. septembrim. 

Kopējais attiecināmais finansējums: 9 960 102,00 eiro, tai skaitā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums - 8 466 086,66 eiro un 15% valsts budžeta finansējums - 1 494 015,34 eiro. Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija.

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001 tiek līdzfinansēts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros.


Ministru kabineta noteikumi Nr.158
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem KĀRTĪBA PDF dokuments
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem PLĀNS PDF dokuments
Konsultatīvās darba grupas cilvēkresursu piesaistei reģioniem nolikums PDF dokuments
Pieteikumi pretendentiem:
     Pieteikums ĀRSTAM Word dokuments
     Pieteikums ĀRSTA PALĪGAM, MĀSAI, MĀSAS PALĪGAM, VECMĀTEI, FIZIOTERAPEITAM, ERGOTERAPEITAM Word dokuments
     Pieteikums ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ NODOD PRAKSI UN ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ PĀRŅEM PRAKSI Word dokuments
Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai Word dokuments
Apliecinājums par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu Word dokuments
Ģimenes ārsta prakses nodošanas un pārņemšanas process Infografika
Informatīvs izdales materiāls par SAM 9.2.5. Infografika
 

Kontaktinformācija

kompensacijas@vm.gov.lv

Tālruņi: 60003345, 67876087