ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”

Veselības ministrija 2017.gada decembrī uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001. Projekta mērķis ir uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā pieejamību ārpus Rīgas.

Galvenās atbalstāmās darbības projektā: vienreizēja pārcelšanās kompensācija par darbu reģionos ārpus Rīgas (arī par katru ģimenes locekli), ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācija par darbu reģionos ārpus Rīgas, kā arī atbalsta pasākumi vecuma pensiju sasniegušam ģimenes ārstam, kurš vēlas nodot ģimenes ārsta praksi ārpus Rīgas un ģimenes ārstam, kurš pārņem šo ģimenes ārsta praksi, paredzot noteikta apjoma kompensācijas abiem ārstiem.

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30. septembrim.

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums: 9 960 102,00 eiro, tai skaitā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums - 8 466 086,66 eiro un 15% valsts budžeta finansējums - 1 494 015,34 eiro.

Projekts tiek līdzfinansēts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros.


Ministru kabineta noteikumi Nr.158 PDF dokuments
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem KĀRTĪBA PDF dokuments
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem PLĀNS PDF dokuments
Konsultatīvās darba grupas cilvēkresursu piesaistei reģioniem nolikums PDF dokuments
Pieteikumi pretendentiem:
     Pieteikums ĀRSTAM Word dokuments
     Pieteikums ĀRSTA PALĪGAM, MĀSAI, MĀSAS PALĪGAM, VECMĀTEI, FIZIOTERAPEITAM, ERGOTERAPEITAM Word dokuments
     Pieteikums ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ NODOD PRAKSI UN ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ PĀRŅEM PRAKSI Word dokuments
Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai Word dokuments
Apliecinājums par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu Word dokuments
Ģimenes ārsta prakses nodošanas un pārņemšanas process Infografika
Informatīvs izdales materiāls par SAM 9.2.5. Infografika
 

Kontaktinformācija

kompensacijas@vm.gov.lv

Tālruņi: 67876013, 60003345, 67876087