Eiropas Sociālā fonda projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001


Ārstniecības personas, kas var pretendēt un saņemt naudas kompensāciju 

Lai iedzīvotājiem ārpus Rīgas uzlabotu ārstniecības personu un valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomā, projektā piešķir naudas kompensācijas, ja speciālists strādā reģionā.

Uz naudas kompensāciju var pretendēt:

 • Ārsts - speciālists
 • Zobārsts
 • Ārsta palīgs
 • Medicīnas māsa
 • Māsas palīgs
 • Vecmāte
 • Fizioterapeits
 • Ergoterapeits
 • Zobu higiēnists
 • Zobārsta asistents
 • Zobārstniecības māsa
 • Ģimenes ārsti, kas nodod praksi, un ģimenes ārsti, kas pārņem praksi


Kompensāciju veidi

 • kompensācija par darbu reģionos (un papildus kompensācija par katru ģimenes locekli);
 • uzturēšanās izmaksu kompensācija;
 • kompensācija ģimenes ārstam pensijas vecumā, kurš nodod praksi, un ģimenes ārstam, kurš to pārņem.


Būtiskākie nosacījumi

Darba līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku (vismaz 5 gadiem) par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu normālā (tajā skaitā saīsinātā) darba laika ietvaros neatkarīgi no darba organizācijas (piemēram, nakts darbs, maiņu darbs vai summētais darba laiks).

Papildu nosacījumi:

 • ārsts-speciālists un zobārsts 24.03.2017. nav strādājis specialitātē ārpus Rīgas;
 • ārsta palīgs, medicīnas māsa, māsas palīgs, vecmāte, fizioterapeits un  ergoterapeits, zobu higiēnists, zobārsta asistents, zobārstniecības māsa un zobārsta asistents 24.03.2017. nav strādājis nevienā no atbalstāmajām profesijām kādā no ārstniecības iestādēm Latvijā;
 • ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi, no 24.03. 2017. līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanai nav strādājis par ģimenes ārstu ģimenes ārsta praksē ārpus Rīgas;
 • zobārstam vai ārstniecības iestādei jābūt līgumam (līguma grozījumiem) ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu par vismaz 800 apmeklējumiem gadā, kas pielīdzināms pilnai slodzei;
 • ārstniecības iestādē jāstrādā vismaz 5 gadus.


Kādi dokumenti ir jāiesniedz

 • ar roku vai elektroniski aizpildīts pieteikums,
 • darba līguma kopija,
 • darba līguma grozījumi, ja tie attiecas uz kritērijiem kompensācijas piešķiršanai.


Dokumentus iesniedz:

 • ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu: kompensacijas@vm.gov.lv ;
 • pašrocīgi parakstītus sūtot pa pastu vēlams ierakstītā vēstulē: Brīvības iela 72, Rīga, LV1011 (norāde - Kompensācijas pieteikums SAM 9.2.5.);
 • iesniedzot personīgi Veselības ministrijā.

Ja nav droša e-paraksta, dokumentus jāsūta pa pastu vai jāiesniedz Veselības ministrijā.


Projekta īstenošanas laiks

Plānotais projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30. septembrim. Pretendentu atlases periods no 2018. gada maija līdz 2023. gada 31.  jūlijam (vai līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam). 

Kopējais attiecināmais finansējums: 9 960 102,00 eiro, tajā skaitā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums - 8 466 086,66 eiro un 15% valsts budžeta finansējums - 1 494 015,34 eiro. Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija.

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001 tiek līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros. 


Ministru kabineta noteikumi Nr.158
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem KĀRTĪBAPDF dokuments
Cilvēkresursu piesaistes reģioniem PLĀNSPDF dokuments
Konsultatīvās darba grupas cilvēkresursu piesaistei reģioniem nolikumsPDF dokuments
Pieteikumi pretendentiem
     Pieteikums ĀRSTAM/ZOBĀRSTAMWord dokuments
     Pieteikums ĀRSTA PALĪGAM, MĀSAI, MĀSAS PALĪGAM, VECMĀTEI, FIZIOTERAPEITAM, ERGOTERAPEITAM, ZOBU HIGIĒNISTAM, ZOBĀRSTA  ASISTENTAM (ZOBĀRSTNIECĪBAS MĀSAI)Word dokuments
     Pieteikums ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ NODOD PRAKSI, UN ĢIMENES ĀRSTAM, KURŠ PĀRŅEM PRAKSIWord dokuments
Apliecinājums par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanuWord dokuments
Ģimenes ārsta prakses nodošanas un pārņemšanas processInfografika
Cik liela būs kompensācija: piemēri InfografikaKontaktinformācija

kompensacijas@vm.gov.lv

tālruņi: 60003345, 67876087
!

Kompensācijas līgumu parakstīšana šobrīd notiek ATTĀLINĀTI


Ja nav droša e-paraksta, līgumu sūtīsim darba vietai PA PASTU