2023.gada 31.decembrī NOSLĒDZĪES Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.7.0/21/I/001 "Atbalsts ārstniecības personām darbam Rīgā un atveseļošanās pasākumi veselības nozarē". Projektu līdzfinansēja REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Projekts tika īstenots laika posmā no 2020.gada 24.decembra līdz 2023.gada 31.decembrim.

Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts ārstniecības personām darbam Rīgā un atveseļošanās pasākumi veselības nozarē" kopējais attiecināmais finansējums ir 3 000 000 eiro, tostarp valsts budžeta līdzfinansējums – 450 000 eiro. Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija. Projekta ietvaros tika piesaistītas un atbalstu saņēma 319 ārstniecības personas. 

Projekts tiek līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" un 14.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" ietvaros.

Aicinām sekot līdzi informācijai par turpmākajiem projektiem cilvēkresursu piesaistes jomā. Plašāk Veselības ministrijas mājas lapā un mājaslapā www.talakizglitiba.lv sadaļā Kompensācijas ārstniecības personām.

Saistītā dokumentācija

KĀRTĪBA cilvēkresursu piesaistei darbam Rīgā

Kārtība kompensāciju piešķiršanai

MK noteikumi Nr. 802 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" un 14.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" īstenošanas noteikumi

SAZINIES AR MUMS

60003345, 67876077, 67876170

kompensacijasriga@vm.gov.lv