ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Nr.9.2.6.0/17/I/001


ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 

Nr. 9.2.5.0/17/I/001ESF projekts "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai"

Nr. 9.2.7.0/21/I/001