talakizglitiba.lv publicēta informācija, pieteikumu veidlapas un citi materiāli par diviem Veselības ministrijas īstenotiem Eiropas Sociālā fonda Plus projektiem.

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām ES fondu finansējums sniedz iespējas:

  • paaugstināt kvalifikāciju mācībās, kā arī doties pieredzes apmaiņā Latvijā un ārzemēs,
  • saņemt naudas kompensāciju par piesaisti darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā.

Aktivitāšu mērķis ir uzlabot ārstniecībā iesaistīto personu prasmes un zināšanas, kā arī piesaistīt ārstniecības personālu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem. Atsākas ES fondu finansētas mācības 

Veselības ministrija ir uzsākusi jaunu ES fondu finansētu projektu “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām”.

 Līdz 2029. gada 31. decembrim būs iespēja piedalīties ES fondu finansētās mācībās un pieredzes apmaiņas pasākumos ārstniecības iestādēs Latvijā un ārpus Latvijas. Lasi plašāk
Mācību kalendārs 2024.gada jūlijam

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas Eiropas Sociālā fonda Plus projekta finansētās mācībās.

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā.

Par organizatoriskiem ar mācībām saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.VM uzsāk jaunu no ES fondiem finansētu ārstniecības personu piesaistes projektu

Veselības ministrija uzsāk jaunu no Eiropas Savienības (ES) fondiem finansētu projektu, lai piesaistītu ārstniecības personas darba vietām valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši slimnīcās un ģimenes ārstu praksēs. Lasi plašākESF + projekts Nr. 4.1.2.6/1/24/I/001 “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām”ESF projekts Nr. 9.2.7.0/21/I/001 "Atbalsts ārstniecības personām darbam Rīgā un atveseļošanās pasākumi veselības nozarē” ESF projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”