Veselības ministrija uzsāk jaunu no Eiropas Savienības (ES) fondiem finansētu projektu, lai piesaistītu ārstniecības personas darba vietām valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši slimnīcās un ģimenes ārstu praksēs.

  1. Lai pretendētu uz vienreizēju finanšu atbalstu, ārstniecības personām būs jāatbilst vairākiem nosacījumiem, un, to saņemot, valsts sektorā jānostrādā noteikts laika posms – 3 gadi.
  2. Naudas kompensāciju varēs saņemt, ja pretendents iepriekš (ne agrāk kā 12 mēnešus pirms kompensācijas pieteikuma iesniegšanas) nebūs strādājis ārstniecības iestādē Latvijā valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu jomā. Šāds nosacījums izvirzīts, lai piesaistītu jaunos ārstus, kā arī uz tiem, kas šobrīd nestrādā profesijā, un reemigrantu atgriešanos nozarē.
  3. Kopējais projekta finansējums ir 6 690 300 eiro, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 5 686 755 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 1 003 545 eiro. Laika posmā līdz 2029.gada 31.decembrim vai projekta beigām līdz pieejamā finansējuma apguvei plānots ārstniecības iestādēm piesaistīt vairāk nekā 450 speciālistus.

VĒRŠAM UZMANĪBU, ka Saskaņā ar projekta īstenošanu saistošajos MK noteikumu Nr.460[1] (turpmāk - Noteikumi) 21.1.apakšpunktā noteikto uz kompensāciju var pretendēt ārstniecības personas, kuras ir nodarbinātas prioritārajās jomās un ar šīm jomām saistītajās specialitātēs, turklāt atbalstāmās profesijas un atbalstāmās ārstniecības iestādes noteiktas Cilvēkresursu piesaistes Plānā, savukārt Noteikumu 36.1.punktā noteikts, ka Cilvēkresursu piesaistes plānu apstiprina Konsultatīvā darba grupa.

Šobrīd projekta vienība ir uzsākusi darbu pie Cilvēkresursu plāna izstrādes, plānots, ka minētais dokuments varētu tikt apstiprināts 2024.gada 1.ceturkšņa beigās, vai 2.ceturkšņa sākumā (2024.gada marts-aprīlis). Pēc minēta dokumenta izstrādes tiks izstrādāta Cilvēkresursu piesaistes Kārtība un tikai pēc tās spēkā stāšanās tiks izsludināta pieteikumu pieņemšana.

Ņemot vērā, ka uz šo brīdi tiek izstrādāts Cilvēkresursu piesaistes plāns, ka arī Cilvēkresursu piesaistes Kārtība, pieteikšanās kompensāciju saņemšanai vēl nav izsludināta.

Aicinām sekot līdzi informācijai par Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 4.1.2.5. cilvēkresursu piesaistes jomā Veselības ministrijas mājas lapā un talakizglitiba.lv sadaļā Ārstniecības personu piesaistes un noturēšanas pasākumi. 

Kontaktinformācija:

60003345, 67876077, 67876170

 

[1] Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumi Nr. 460 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.5. pasākuma "Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros" īstenošanas noteikumi". https://likumi.lv/ta/id/344670