2023.gada 31.decembrī NOSLĒDZIES Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”


Projekts tika īstenots laika posmā no 2017. gada decembra – 2023. gada 31. decembrim.

Piesaistīto personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu, lai veicinātu speciālistu piesaisti darbam teritoriālajās vienības ārpus Rīgas – 1851.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Kopējais attiecināmais finansējums ir 18 969 242 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 16 123 855 eiro un valsts budžeta finansējums – 2 845 387 eiro.

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001 tiek līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros.

Aicinām sekot līdzi informācijai par turpmākajiem projektiem cilvēkresursu piesaistes jomā. Plašāk Veselības ministrijas mājas lapā un mājaslapā www.talakizglitiba.lv sadaļā Kompensācijas ārstniecības personām.

Saistītie dokumenti

Cilvēkresursu piesaistes reģioniem PLĀNS 

Plāns

Cilvēkresursu piesaistes reģioniem KĀRTĪBA 

Kārtība

Konsultatīvās darba grupas cilvēkresursu piesaistei reģioniem NOLIKUMS 

Nolikums

Ministru kabineta noteikumi Nr.158 Kontaktinformācija

kompensacijas@vm.gov.lv

tālruņi: 60003345, 67876077, 67876170

Sazinies ar mums


60003345, 67876077

kompensacijas@vm.gov.lv