Profesionālās zināšanas onkoloģijas jomā

40 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, funkcionālais speciālists, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte
Mērķauditorijas -māsa, māsas palīgs, vecmāte
40 stundas
Mērķauditorijas -māsa, māsas palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas -māsa, māsas palīgs, funkcionālais speciālists
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits
18 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, farmaceits
70 stundas
Mērķauditorijas -māsa

Profesionālās zināšanas neatliekamā medicīniskā palīdzībā

8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
30 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs

Profesionālās zināšanas sirds un asinsvadu slimību jomā

32 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits
40 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas -māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
32 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits

Profesionālās zināšanas primārā veselības aprūpē

8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
16 stundas
Mērķauditorijas -māsa
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits

Vispārējās zināšanas un prasmes

15 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
30 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
30 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
100 stundas
Mērķauditorijas -māsa, ārsta palīgs, vecmāte
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists

Profesionālās zināšanas psihiskās veselības jomā

16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, farmaceits
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists

Profesionālās zināšanas bērnu veselības jomā

Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists
32 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, farmaceits
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, vecmāte
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists
12 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs

Komandas darba nodrošinājums deinstitucionalizācijas (DI) gadījumā

Mērķauditorijas -ārsts, sociālajā jomā strādājošie, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, sociālajā jomā strādājošie, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
Mērķauditorijas -ārsts, sociālajā jomā strādājošie, māsa, ārsta palīgs

Ārstnieciskās un diagnostiskās metodes ārstniecības personu praksē