Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Biežāko pārtikas nepanesību diagnostika un ārstēšana bērniem primārajā aprūpē un slimnīcas etapā. Uztura bagātinātāju lietošanas lietderība

Mērķauditorija

Ārsti, ārsta palīgi, funkcionālie speciālisti, farmaceiti

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

 • 12 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 12 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

SIA Cēsu klīnika Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

12., 19. un 25. septembris plkst. 9.00-17.00

RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža, J.Asara iela 5, Rīga

24., 31. oktobris un 06.novembris plkst.  9.00-17.00

Neformālās izglītības

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Par pieteikšanos sīkāku informāciju meklēt ŠEIT un pieteikties mācībām var, aizpildot reģistrācijas anketu https://www.mitto.me/skmk-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt uz pierādījumiem balstītas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par biežāko pārtikas nepanesību diagnostikas metodēm un ārstēšanu bērniem primārajā aprūpē un slimnīcas etapā, kā arī uztura bagātinātāju piesardzīgu izmantošanu atsevišķu pacientu grupu uzturā. Sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot zināšanas par uztura bagātinātāju lietošanas lietderību .

Mācību programmas tēmas

 1. Uztura bagātinātāju izvēles pamatojums;
 2. Pamata uzturvielu racionāla izmantošana bērniem dažādās vecuma grupās un to devas;
 3. Ārstniecības augu pielietošanas iespējas un droša lietošana bērniem;
 4. Uztura bagātinātāju izmantošanas iespējas dažādos veselības stāvokļos;
 5. Pārtikas nepanesības;
 6. Saslimšanas (incidence, etiopatoģenēze, klīniskā aina, Dg, ārstēšanas principi);
 7. Ar glutēnu saistītas slimības (incidence, etiopatoģenēze, klīniskā aina, Dg, ārstēšanas principi);
 8. Ne-IgE meditētas saslimšanas (incidence, etiopatoģenēze, klīniskā aina, Dg, ārstēšanas principi);
 9. Alerģijas definīcija. Terminoloģija. Alerģisko reakciju klasifikācija;
 10. Alerģiskās reakcijas pret uzturu;
 11. Uztura alerģijas diagnostika;
 12. Atopiskais dermatīts (Ekzēma).

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un izpildījuši situācijas uzdevuma analīzi ar vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi.