Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Komandas darba nodrošināšana slimnīcā, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību dzemdību laikā

Mērķauditorija

Starpdisciplināras komandas: ārsti (neatliekamās palīdzības ārsti, pediatri, anesteziologi reanimatologi, bērnu ķirurgi u.c.), ārsta palīgi, vecmātes, māsas (bērnu aprūpes, reanimācijas, ķirurģijas māsas)

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 18 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Rīgas Dzemdību nams, Miera iela 45, Rīga

2019. gada 28., 29., 30. marts

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Doc. Anna Miskova

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var sūtot pieteikumu uz e-pastu esfkursi@rsu.lv . Sīkāku info meklēt ŠEIT.

Pieteikumā jānorāda programmas nosaukums, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, specialitāte, darba vieta.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā attīstīt slimnīcu ārstniecības un aprūpes personāla iemaņas, kas nepieciešamas efektīva komandas darba nodrošināšanai slimnīcā, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību dzemdību laikā, un izglītojamajiem aktīvi līdzdarbojoties komandā, nostiprināt būtiskākās koncepcijas un sistēmisku pieeju neatliekamo stāvokļu novērtēšanā pamata dzīvības atbalstam, efektīvai atdzīvināšanai, algoritmiem (uzdevumu izpildes secībai) un komandas darbam neatliekamās palīdzības sniegšanā jaundzimušajam un dzemdētājai dzemdību laikā.

Mācību programmas tēmas

Efektīvas komunikācijas tehnikas komandas darbā.

Masīva asiņošana dzemdniecībā.

Patoloģiskas dzemdības – rīcības algoritmi neatliekamajā situācijā.

Mātes mirstības tiešie cēloņi, rīcības algoritmi.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētiskā pārbaudījumā - testa jautājumi.