Profesionālās zināšanas sirds un asinsvadu slimību jomā

32 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
40 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, funkcionālais speciālists
32 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits
40 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs
40 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas - māsa, ārsta palīgs