Profesionālās zināšanas sirds un asinsvadu slimību jomā

32 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits
40 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas -māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
32 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
40 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, funkcionālais speciālists
40 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, ārsta palīgs