NM ārsta palīga specialitātes iegūšana

2 gadi (4 akadēmiskie semestri) stundas
Mērķauditorijas - ārsta palīgs