NM ārsta palīga specialitātes iegūšana

80 stundas
Mērķauditorijas - ārsta palīgs