Profesionālās zināšanas onkoloģijas jomā

24 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs
40 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte
70 stundas
Mērķauditorijas - māsa
24 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, farmaceits
24 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs
Mērķauditorijas - māsa, māsas palīgs, vecmāte
32 stundas
Mērķauditorijas - ārsts
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, funkcionālais speciālists, farmaceits
40 stundas
Mērķauditorijas - māsa, māsas palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas - māsa, māsas palīgs, funkcionālais speciālists
18 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits