Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšana un īsās intervences sniegšana primārajā veselības aprūpē

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 9 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 15 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Ilze Maksima, narkologs

Tarass Ivaščenko, ārsts-psihoterapeits

Ilze Plauča, klīniskais psihologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi. Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 24 TIP, farmaceitiem 36 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem var šeit 

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Īstenot teorētiskas un praktiskas apmācības ārstniecības personām un farmaceitiem par alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšanu un īsās intervences sniegšanu primārajā veselības aprūpē.

Mācību programmas tēmas

1. Atkarība kā  biopsihosociāla slimība: riski, traucējumu attīstības gaita, formas.

2. Alkohola, nikotīna un azartspēļu atkarības radīto problēmu identificēšana: slimības pazīmju un smaguma izvērtēšana, mērinstrumentu pielietošana, skrīnings, ārstēšanas iespējas.

Citu psihisko traucējumu (piem., trauksmes spektra traucējumu, garastāvokļa traucējumu, nervu sistēmas attīstības traucējumu u.c.) atpazīšana, kas var būt saistīti ar alkohola, nikotīna un azartspēļu lietošanas traucējumiem – dubultās diagnozes.

3.  Komunikācija: personai, kurai ir alkohola, nikotīna un azartspēļu lietošanas traucējumi, vajadzību (veselības stāvokļa uzlabošana) izvērtēšana, efektīva informācijas sniegšana.

Efektīva komunikācija un motivējošā intervija – empātijas izrādīšana, izvairīšanās no tiešas pārliecināšanas, pretestības neapstrīdēšana, pacienta patstāvības atbalstīšana, pretrunu atklāšana.

4.  Īsā intervence: pacienta informēšana par kaitējumu veselībai, kas motivētu mainīt lietošanas paradumus (atsevišķi alkohola, nikotīna un azartspēļu atkarības gadījumos), specifiskas personu grupas (jaunieši, grūtnieces, seniori u.c), intervences ilgums, u.c.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši praktisku pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem Veselības ministrijas apstiprinātu noteikta parauga apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.