Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Antibakteriālo līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas

Mērķauditorija

Ārsti, ārsta palīgi, māsas, farmaceiti, farmaceita asistenti

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

 • 14 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -16 TIP, (farmaceitiem, farmaceitu asistentiem – 24 TIP)

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var ŠEIT

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt uz pierādījumiem balstītas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par antibakteriāliem līdzekļiem, to nozīmēšanu, lietošanu un ietekmi.

Mācību programmas tēmas

 1. Antibakteriālās terapijas attīstība;
 2. Infekcija;
 3. Antibakteriālo līdzekļu farmakoloģiskais raksturojums;
 4. Antibakteriālo līdzekļu lietošanas vadlīnijas biežāko infekcijas slimību gadījumos;
 5. Antibakteriālo līdzekļu biežākās blaknes un to novēršanas un profilakses iespējas;
 6. Izaicinājumi antibakteriālo līdzekļu nozīmēšanā;
 7. Antibakteriālo līdzekļu lietošana stacionārās ārstniecības iestādēs, iespējas un izaicinājumi;
 8. Antimikrobiālā rezistence;
 9. Pareiza un atbildīga antibakteriālā terapija īpašām pacientu grupām;
 10. Antibakteriālo līdzekļu nākotne;

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un veikuši teorētiska situāciju uzdevuma patstāvīgu analīzi ar vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi.