Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ar veselības aprūpi saistīto infekciju menedžments jaundzimušo veselības aprūpē

Mērķauditorija

Ginekologs dzemdību speciālists, pediatrs, neonatologs, infektologs,vecmāte, māsa, ārsta palīgs, farmaceits, māsas palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 diena)

  • 18 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 6 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem un sīkāku info meklēt ŠEIT.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu ar veselības aprūpi saistīto infekciju menedžmentā jaundzimušo veselības aprūpē, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas jaundzimušo infekciju profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  • Ar veselības aprūpi saistītu infekciju jaundzimušajiem raksturojums
  • Ar veselības aprūpi saistītu infekciju ārstēšana
  • Smagu infekcijas gadījumu ārstēšanas stratēģijas
  • Jaundzimušo imūnsistēmas izpratne: augstāka riska pacienti
  • Ar veselības aprūpi saistītu infekciju profilakses pasākumi
  • Ar veselības aprūpi saistīto infekciju profilakse jaundzimušajiem: manipulāciju aseptikas prasības

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu kā daudzatbilžu testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.