Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Atbildīga un racionāla antibiotiku lietošana ārstniecībā

Mērķauditorija

Ārsti

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas:

Teorija - 10 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības -   6 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss, Stradiņa auditorija, Rīga, Pilsoņu iela 13

8) 13.08.-14.08.2020. (25 personas)

VSIA”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss, Stradiņa auditorija, Rīga, Pilsoņu iela 13

9)10.09.-11.09.2020. (25 personas)

SIA "Vidzemes slimnīca", Konferenču zāle, Valmiera, Jumuras iela 195, no plkst.10.00-17.00

10) 24.09.-25.09.2020. (25 personas)

SIA "Rēzeknes slimnīca", Rēzekne, 18.novembra iela 41, no plkst. 10.00-17.00

11) 08.10.-09.10.2020. (25 personas)

SIA "Cēsu klīnika", konferenču zāle, Cēsis, Slimnīcas iela 9, no plkst. 10.00-17.00

12) 14.10. un 16.10.2020. (25 personas)

SIA "Rēzeknes slimnīca", Rēzekne, 18.novembra iela 41, no plkst. 10.00-17.00

13) 28.10. un 30.10.2020. (25 personas)

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", Daugavpils, Vasarnīcu iela 20, no plkst. 10.00-17.00

14) 12.11.-13.11.2020. (25 personas)

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", Daugavpils, Vasarnīcu iela 20, no plkst. 10.00-17.00

15).19.11.-20.11.2020. (25 personas)

SIA "Kuldīgas slimnīca", Konferenču zāle, Kuldīga, Aizputes iela 22, no plkst. 10.00-17.00

16)10.12.-11.12.2020. (25 personas)

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Mācību vadītāja: Prof. Uga Dumpis

Mācību organizators: Inta Ignatjeva

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem, var  https://www.mitto.me/stradini-macibu-programma/registreties 

Tālr. 67095358, e-pasts inara.gine@stradini.lv ; vai

67095321, e-pasts inta.ignatjeva@stradini.lv ,

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par antibiotiku racionālu un atbildīgu lietošanu ārstniecībā

Mācību programmas tēmas

  1. Par antimikrobiālās rezistences situāciju Latvijā, Eiropā un pasaulē, iespējamiem attīstības scenārijiem antibakteriālo līdzekļu patēriņa tendences Latvijā; Par atbildīgas antibakteriālo līdzekļu lietošanas principiem un mērķiem;
  2. Uz pierādījumiem balstīti ieteikumi biežāko sadzīvē un slimnīcā iegūtu infekciju diagnostikai un ārstēšanai
  3. Antimikrobiālo līdzekļu lietošanas īpatnības imūnsupresētam pacientam
  4. Pasākumu kopums, kurus īstenojot iespējams ierobežot antimikrobiālo rezistenci un tās izplatību (t.sk. antibakteriālo līdzekļu racionālas lietošanas un infekciju kontroles nozīme);
  5. Par empīrisko terapijas vadlīniju izveides pamatprincipiem ārstniecības iestādēs un to ieviešanu klīniskajā praksē
  6. Antimikrobiālo līdzekļu pārraudzība (antimicrobial stewardship)
  7. Par antibakteriālo līdzekļu lietošanas audita un  patēriņa analīzes iespējām ambulatorajā un stacionārajā sektorā un atgriezeniskās saites nozīmi racionālas terapijas veicināšanā;
  8. Antibakteriālie līdzekļi un to farmakokinētisko un farmakodinamisko īpašību pielietošana racionālas antibiotiku terapijas nozīmēšanā
  9. Antimikrobiālo līdzekļu saderība, ievades veidi, būtiskākās mijiedarbības u.c. ar šo zāļu lietošanu saistīti praktiskie aspekti

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši teorētisko pārbaudījumu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību.

Teorētiskais pārbaudījums.