Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Bērnu psihiskie un uzvedības traucējumi, tostarp ēšanas traucējumi – anoreksija, bulīmija, kompulsīvā pārēšanās – bērniem un pusaudžiem

Mērķauditorija

Ārsts (pediatrs, ģimenes ārsts, psihiatrs, psihoterapeits, pediatrijas apakšspecialitāšu ārsti), ārsta palīgs, māsa, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • Teorētiskās nodarbības:

16 akadēmiskās stundas

  • Praktiskās nodarbības:

8 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmu īsteno

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde  “Salvum TD”

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Anna Čirko, sertificēta ārstniecības persona pediatra pamatspecialitātē

Inta Kalniņa, sertificēta ārstniecības persona bērnu aprūpes māsa specialitātē, maģistrs veselības zinātnē

Marina Svētiņa, maģistrs uzturzinātnē, sertificēta ārstniecības persona uztura speciālista pamatspecialitātē

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 24 (divdesmit četri) TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Pieteikties uz kursiem iespējams rakstot uz e-pastu salvumtd@gmail.com vai  zvanot kursu koordinatorēm: 

  • Katrīnai Sarkovai tālruņa nr.: 28 101 666
  • Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā aktualizēt un pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par bērnu psihiskiem un uzvedības traucējumiem, tostarp ēšanas traucējumiem – anoreksiju, bulīmiju, kompulsīvo pārēšanos, bērniem un pusaudžiem.

Mācību programmas tēmas

Psihiskie traucējumi un nervu sistēmas attīstības traucējumi bērniem un pusaudžiem. Psihisko traucējumu klasifikācija, pazīmes, diagnostika un ārstēšanas iespējas bērniem un pusaudžiem. Intelektuālas attīstības, mācīšanās, runas un valodas traucējumi. Emociju un uzvedības traucējumi bērniem un pusaudžiem. Depresija bērnu un pusaudžu vecumposmā, riska faktori, simptomātika. Pazīmes, kas liecina par pašnāvības risku. Ēšanas traucējumi bērniem un pusaudžiem, to ietekme uz dzīves kvalitāti. Ēstgribas regulācijas mehānismi, organisma enerģētiskā vielmaiņa. Uzturvielas, uzturvielu vērtība. Ēšanas paradumi un uztura uzņemšanas īpatnības saistībā ar ēšanas traucējumiem. Liekā svara un aptaukošanās problēmas bērniem un pusaudžiem saistībā ar ēšanas traucējumiem. Bērnu un pusaudžu ar ēšanas traucējumiem psiholoģiskā stāvokļa, uzvedības un antropometrisko mērījumu novērtēšana. Pacienta pašvērtējuma un fiziskā tēla uztveres novērtējums. Bērnu un pusaudžu ar psihiskiem un uzvedības, un ēšanas traucējumiem holistiska veselības aprūpe primārajā un sekundārajā veselības aprūpē starpdisciplinārā aprūpes komandā. Klīnisko gadījumu izvērtēšana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nobeiguma vērtēšanā par teorētiskajām zināšanām atbilstoši programmas satura tēmām ieguvuši vērtējumu „ieskaitīts”, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi. Mācību sasniegumu nobeiguma vērtēšanu veido
15 uzdevumi.