Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Fetālā alkohola sindroma atpazīšana perinatālajā periodā primārajā veselības aprūpē

Mērķauditorija

Ārsts, vecmāte, ārsta palīgs, māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 diena)

  • 11 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 5 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dina Apele-Freimane, pediatrs, neonatologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par fetālā alkohola sindroma atpazīšanu primārajā veselības aprūpē perinatālā perioda laikā, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas pacientu ar fetālā alkohola sindromu aprūpē, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā

Mācību programmas tēmas

  • Fetālā alkohola sindroma (FAS) etioloģija un patoģenēze
  • FAS klīniskās izpausmes
  • Strukturāli iedzimti defekti un citas anomālijas, kas saistītas ar FAS
  • Pacienta ar fetālo alkohola sindromu ārstēšana un aprūpes iespējas
  • Praktiskā nodarbība: klīniskie scenāriji

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.