Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ģimenes plānošana sociāli atstumtajām un augsta perinatālā riska grupas sievietēm

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 12 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 4 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Jana Žodžika, Rīgas Stradiņa universitāte, docente; Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, ginekologs, dzemdību speciālists

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem un sīkāku info skatīt ŠEIT

Pieteikumā jānorāda programmas nosaukums, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, specialitāte, darba vieta.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas par ģimenes plānošanas pamata nostādnēm, ģimenes plānošanas metožu darbības mehānismiem, kontracepcijas konsultēšanas principiem un kontracepcijas līdzekļu lietošanas iespējām dažādu medicīnisko situāciju gadījumos, veicināt izpratni par konsultēšanas nozīmi pirms mākslīgi pārtrauktas grūtniecības un attīstīt prasmes konsultēt sievietes ģimenes plānošanas jautājumos.

Mācību programmas tēmas

  • Ģimenes plānošanas jēdziens
  • Kontracepcijas metodes
  • Mākslīga grūtniecības pārtraukšana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.