Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Jaundzimušo skrīnings un atbalsta sniegšana pacientu vecākiem, kuriem diagnosticēta retā slimība

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Ieva Mālniece - BKUS Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikas vadītāja, ginekologs, dzemdību speciāliste

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT un pieteikties uz kursiem, var sūtot pieteikumu uz e-pastu esfkursi@rsu.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas par jaundzimušo skrīningu un atbalsta sniegšanu pacientu vecākiem, kuriem diagnosticēta retā slimība, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas reto slimību atpazīšanā un identificēšanā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  • Jaundzimušo skrīnings Latvijā.
  • Retās slimības, kurām plānots uzsākt jaundzimušo skrīningu.
  • Retās slimības, kurām tiek veikts jaundzimušo skrīnings.
  • Reto slimību terapijas iespējas.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.