Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Kardioloģisko pacientu aprūpe

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, farmaceits 

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas (4 dienas)

  • 24 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 8 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

RSU, Rīga 21.-29. februāris

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Aldis Strēlnieks- kardiologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

RSU Tālākizglītības fakultātē

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par kardioloģisko pacientu aprūpi primārajā veselības aprūpē

Mācību programmas tēmas

1.Kardioloģisko risku izvērtējums;

2. Nefarmakoloģiskā terapija;

3. Arteriālās hipertensijas pacientu aprūpe;

4. Koronārā sirds slimības pacientu aprūpe;

5. Sirds ritma traucējumi pacientu aprūpē;

6. Pacientu ar iegūtajām sirdskaitēm aprūpe;

7. Pacientu ar hronisku sirds mazspēju aprūpe;

8. Medicīniskā aprūpe īpašo pacientu grupām;

9. Pacientu ar kombinētām pataloģijām aprūpe.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši praktisko uzdevumu ar vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi.