Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Māsas kompetence elektrokardiogrāfijas interpretēšanā

Mērķauditorija

Māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas (4 dienas)

 • 8 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 24 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības notiks ATTĀLINĀTI izmantojot tiešsaistes rīkus

2020.gada 30.maijs, 6., 12. un 13.jūnijs

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Silvija Hansone

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu RSU mājas lapā https://www.rsu.lv/esf-kursi

Neformālās izglītības programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas par elektrokardiogrāfiju un pilnveidot praktiskās iemaņas elektrokardiogrāfijas interpretēšanā primārajā veselības aprūpē

Mācību programmas tēmas

 1. Sirds anatomija un fizioloģija. EKG reģistrēšanas tehnika. EKG novadījumi. EKG elementu raksturojums.
 2. EKG apraksts
 3. EKG reģistrēšanas tehnika. EKG novadījumi.
 4. Priekškambaru (ātriju) patoloģija. Kambaru hipertrofija
 5. Sirds ritmi un aritmijas. Galveno tahiaritmiju diferenciāldiagnoze
 6. Priekškambaru (atriāli) ritmi un aritmijas
 7. Kambaru (ventrikulārie) ritmi un aritmijas
 8. Intraatriālie un interatriālie vadīšanas traucējumi. Intraventrikulārās blokādes.
 9. Atrioventrikulārās vadīšanas traucējumi. Elektrokardiostimulators un EKG
 10. Specifisku miokarda pārmaiņu pazīmes EKG
 11. Nespecifiskas ST segmenta un T viļņa pārmaiņas

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.