Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Medikamentozās terapijas pamatprincipi onkoloģijā

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 diena)

 • 18 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 6 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Rīga, 2019.gada 10.-12.septembris

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Santa Volkolakova, RSU asistente; RAKUS, onkologs ķīmijterapeits

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT 

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par onkoloģisko slimību medikamentozās ārstēšanas iespējām un pamatprincipiem. Ņemot vērā onkoloģisko slimību ārstēšanas specifiku, šajā programmā ietverto tēmu apguve palīdzēs paplašināt zināšanas par onkoloģisko slimību ārstēšanā (ķīmijterapijā, mērķterapijā, endokrīnā terapijā, imūnterapijā) pielietotajiem medikamentiem, to grupām, darbības mehānismu un biežākajām indikācijām. Ārstiem un medicīnas māsām, kas ikdienā strādā ar onkoloģiskajiem pacientiem, sniegt izpratni par audzēju ārstēšanas efektivitātes izvērtēšanu, medikamentu blakusparādībām, to apzināšanu u ārstēšanas principiem.

Lai gūtu arī praktisku ieskatu par specifiskas medikamentozas ārstēšanas iespējām mūsdienās, tiks sniegtas padziļinātākas zināšanas par biežāko ļaundabīgo audzēju (krūts, priekšdziedzera un kolorektālā ļaundabīgā audzēja) sistēmiskas ārstēšanas veidiem un pamatprincipiem, atbilstoši aktuālākajām ārstēšanas vadlīnijām

Mācību programmas tēmas

 • Vispārējie medikamentozās terapijas pamatprincipi onkoloģijā
 • Ķīmijterapijas (citostātiķi) vieta onkoloģijā
 • Endokrīnās terapijas vieta onkoloģijā
 • Mērķterapijas vieta onkoloģijā
 • Imūnterapijas vieta onkoloģijā
 • Biežākās sistēmiskās ārstēšanas blakusparādības
 • Ķīmijterapijas medikamentu mijiedarbība ar citiem medikamentiem
 • Krūts vēža sistēmiska ārstēšana
 • Priekšdziedzera vēža sistēmiska ārstēšana
 • Kolorektālā vēža sistēmiska ārstēšana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.