Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Neatliekamā medicīniskā palīdzība psihiatrijā: pirmslimnīcas etaps

Mērķauditorija

Ārsti, ārstu palīgi, māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 4 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 4 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Sandra Pūce, Slimnīca Ģintermuiža, psihiatrs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT 

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt priekšstatu par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu psihiatrijā pirmsslimnīcas etapā, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas psihisku un uzvedības traucējumu diagnostikā, diferenciāldiagnostikā un terapijas taktikā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  • Normatīvie akti, kas regulē neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pirmsslimnīcas etapā personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem.
  • Psihisko traucējumu diagnosticēšanas pamatprincipi.
  • Diagnostika, diferenciāldiagnostika un taktika pirmsslimnīcas etapā psihisku un uzvedības traucējumu gadījumā.
  • Klīnisku situāciju analīze

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētiskā pārbaudījumā - testa jautājumi.