Profesionālās izglītības programmas veids

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

1.līmeņa profesionālās izglītības programmas nosaukums

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

Mērķauditorija

Ārsta palīgs

1.līmeņa profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

2 gadi (4 akadēmiskie semestri) 80 kredītpunkti

1.līmeņa profesionālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Vairāk lasīt ŠEIT

1.līmeņa profesionālās izglītības programmu īsteno

Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža

Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Izglītības programmas vadītājs

Ārstniecības nodaļas vadītāja Signe Mahere (LU RMK)

Studiju programmas direktors Viktors Gorovenko (RSU SKMK)

Izglītības dokuments, kas apliecina izglītības programmas apgūšanu

Diploms ar kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Personīgi ierodoties RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā Rīgā, J.Asara ielā 5, Studiju nodaļā (131.kab.) katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālrunis uzziņām 67273154.

Klātienē, Rīgā, Hipokrāta ielā 1, 212.kabinetā Darba dienās no 10.00 – 16.00, (pusdienu pārtraukums no 12.30 – 13.00).

1.līmeņa profesionālās izglītības programmas  mērķis

Nodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnosticēt, ārstēt pacientu veselības un funkcionālos stāvokļus, veicināt sabiedrības veselību un  ar veselību saistītās indivīda dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos, ievērojot profesionālās ētikas normas un prasības.

Mācību programmas tēmas

 • Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija
 • Akūtas sirds un asinsvadu sistēmas patoloģijas
 • Akūtas elpošanas orgānu sistēmas patoloģijas
 • Akūtas infekcijas slimības un seksuāli transmisīvās slimības
 • Akūtas ķirurģiskas patoloģijas
 • Traumatiskie bojājumi
 • Neatliekamas uroģenitālās sistēmas patoloģija
 • Akūtas ginekoloģiskas un dzemdību patoloģijas
 • Akūtas neiroķirurģiskas, psihoneiroloģiskaspsihiatriskas un narkoloģiskas patoloģijas:
 • Pediatrija:
 • Katastrofu medicīnas un neatliekamās medicīniskās palīdzības darba organizācija
 • Diagnostisko metožu un manipulāciju lietošanas indikācijas, izpildes metodikas un prasme izvērtēt iegūtos datus:
 • Ārstniecisko metožu un manipulāciju lietošanas indikācijas,
 • kontrindikācijas, izpildes metodika un prasme izvērtēt iegūtos datus
 • Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā izmantojamie instrumenti un to komplekti
 • Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā izmantojamās medicīniskās ierīces un līdzekļi

1.līmeņa profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Koledžas studiju virziena akreditācija, kas dod tiesības koledžai izsniegt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu par attiecīgajam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas sekmīgu apguvi.

Pamatojoties uz 21.06.2018. veiktajiem MK grozījumiem Augstskolu likumā studiju programmas “Ārstniecība” akreditācijas termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.