Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros tika veikta iesniegto dokumentu analīze par 2019.gadu, un konstatēts, ka vairāki dalībnieki vienlaicīgi vienā un tajā pašā laikā bija piedalījušies vairākās mācībās.

Ņemot vērā konstatēto, turpmāk, aizpildot dalībnieku reģistrācijas karti, dalībnieks parakstīsies arī par šādiem nosacījumiem:

  • Apliecinu, ka manis sniegtā informācija ir patiesa, sniegtie dati ir precīzi un pārbaudāmi.
  • Iesniedzot pieteikumu, izsaku savu piekrišanu visu pieteikumā norādīto personu datu apstrādei.
  • Apliecinu, ka vienā un tajā pašā laikā vienlaicīgi nepiedalīšos vairākās Eiropas Sociālā fonda mācībās.
  • Apzinos, ja tiks konstatēts, ka vienā un tajā pašā laikā vienlaicīgi ir apmeklētas vairākas mācības, tad mācību maksa būs jāsedz no personīgajiem līdzekļiem, vai mācību organizētāji vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu šos punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.