Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas bezmaksas mācībās.

Veselības ministrija ir noslēgusi 82 līgumus ar pakalpojuma sniedzējiem par apmācību nodrošināšanu 2019.gadā (detalizētāku informāciju var atrast šeit - "Uzsāktas apmācības").

No 2019.gada 6.februāra plašākai publikai ir pieejama aktualizētā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” mājaslapa www.talakizglitiba.lv, kurā iespējams atrast interesējošās mācību tēmas:

1.  Ja pie interesējošās tēmas ir ievietota programma, tad ir jāsazinās ar konkrētā pakalpojuma sniedzēja norādīto kontaktpersonu, lai noskaidrotu vai:

a.  pieteikšanās ir sākusies, un var pierakstīties;

b.  pieteikšanās ir noslēgusies konkrētajai grupai, bet pastāv iespēja, ka pakalpojuma sniedzējs šīs tēmas ietvaros organizēs vēl kādu grupu;

c. pieteikšanās ir noslēgusies, un pakalpojuma sniedzējs vairāk neplāno komplektēt grupas, bet tas nenozīmē, ka nebūs iespēja apmeklēt mācības, jo tiks izsludināti iepirkumi par atkārtotu mācību īstenošanu.

2.  Ja programma pie interesējošās tēmas nav ievietota, tas nozīmē, ka tā ir izstrādes stadijā un mājaslapā jāseko līdzi izmaiņām.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros mācības īsteno atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu apmācību plānam, kurā ir noteiktas apmācību tēmas, mērķauditorija, kopējais dalībnieku skaits. Cilvēkresursu apmācību plāns periodiski tiek aktualizēts, papildināts ar jaunām mācību tēmām un pēc saskaņošanas Cilvēkresursu apmācību konsultatīvajā darba grupā, publicēts mājaslapā.