Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Onkoloģijas pacientu klīniskās aprūpes principi

Mērķauditorija

Māsa, māsas palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

40 akadēmiskās stundas (5 diena)

  • 25 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 15 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Rīga, 2019.gadā, sīkāku info skatīt RSU mājas lapā ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Līga Keiša Ķirse, RSU, RAKUS, onkologs ķīmijterapeits, paliatīvās aprūpes speciālists

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 40 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var RSU mājas lapā ŠEIT

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par sūdzībām un simptomiem, gan ķīmijterapijas, gan staru terapijas laikā, kā arī pēc saņemtās ķīmijterapijas un staru terapijas, kā arī materiālu iespējām, ko izmantot aprūpējot pacientus, kā piemēram, izgulējumu un citu brūču kopšanā, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas mirstošu pacientu aprūpē, kā arī izprast pretsāpju terapijas iespējas un uztura principus pacientiem, kuri slimo ar onkoloģisku slimību, lai apgūtās iemaņas pielietotu profesionālajā darbībā

Mācību programmas tēmas

  • Ētikas normas onkoloģijas pacientu aprūpē
  • Aprūpe ķīmijterapijas laikā un pēc tās
  • Aprūpe staru terapijas laikā un pēc tās
  • Aktualitātes medicīnas materiālu izvēlē
  • Izgulējumu profilakse, pacientu pozicionēšana
  • Mirstoša pacienta aprūpe
  • Onkoloģijas pacientu uztura principi
  • Sāpes, to izvērtēšana un mazināšanas iespējas

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.