Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Primārās veselības aprūpes māsu un ārstu palīgu vadīti preventīvie pasākumi sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem un II tipa cukura diabēta mazināšanā

Mērķauditorija

māsas, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

80 akadēmiskās stundas (10 dienas)

  • 57 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 23 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 80 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem ŠEIT

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt priekšstatu par primārās veselības aprūpes māsu un ārstu palīgu vadītiem preventīviem pasākumiem sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem un II tipa cukura diabēta mazināšanai, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas par primārās veselības aprūpes māsu un ārstu palīgu vadītiem preventīviem pasākumiem sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem, II tipa cukura diabēta mazināšanai, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  • Preventīvie pasākumi sirds un asinsvadu slimību gadījumā - 1.Riska faktori, 2. Koronārā sirds slimība, 3. Mirdzaritmija, 4. Hipertensija, 5. SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation)
  • Preventīvie pasākumi onkoloģijas pacientiem - 1.Dzemdes kakla vēža skrīnings, 2.Kā pasargāt sevi no dzemdes kakla vēža, 3.Krūts vēža skrīnings, 4.Kā pasargāt sevi no krūts vēža ielaišanas, 5.Kā pasargāt sevi no plaušu vēža 6.Kā pasargāt sevi no kolorektālā jeb zarnu vēža, 7.Kā pasargāt sevi no ādas vēža, 8.Kā pasargāt sevi no priekšdziedzera vēža
  • Preventīvie pasākumi II tipa cukura diabēta mazināšanai - 1. Iedzimtība, 2.Ķermeņa svars un fiziskās aktivitātes, 3. Veselīgs uzturs, 4.Gestācijas diabēts

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu kā daudzatbilžu testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.