Profesionālās zināšanas onkoloģijas jomā

Statuss:
Pieteikšanās ir sākusies
24 stundas
Mērķauditorijas - māsa, māsas palīgs, funkcionālais speciālists
18 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits

Vispārējās zināšanas un prasmes

Statuss:
Pieteikšanās ir sākusies
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, funkcionālais speciālists
Statuss:
Pieteikšanās ir sākusies
15 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
Statuss:
Pieteikšanās ir sākusies
24 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
Statuss:
Mācības ir sākušās
30 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
Statuss:
Mācības ir sākušās
30 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
Statuss:
Mācības ir sākušās
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas

Profesionālās zināšanas neatliekamā medicīniskā palīdzībā

16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists

Profesionālās zināšanas bērnu veselības jomā

8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits

Profesionālās zināšanas psihiskās veselības jomā

16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists

Profesionālās zināšanas sirds un asinsvadu slimību jomā

40 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, funkcionālais speciālists
32 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits

Profesionālās zināšanas primārā veselības aprūpē

16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists