Vispārējās zināšanas un prasmes

Statuss:
Pieteikšanās ir sākusies
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, funkcionālais speciālists
Statuss:
Pieteikšanās ir sākusies
15 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
Statuss:
Pieteikšanās ir sākusies
24 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
Statuss:
Mācības ir sākušās
30 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
Statuss:
Mācības ir sākušās
30 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
Statuss:
Mācības ir sākušās
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas