Ārstnieciskās un diagnostiskās metodes ārstniecības personu praksē

Statuss:
Pieteikšanās ir sākusies
480 stundas
Mērķauditorijas - māsa
Statuss:
Mācības ir sākušās
170 stundas
Mērķauditorijas - māsa