Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Rehabilitācija onkoloģiskiem pacientiem akūtās, subakūtās un ilgtermiņa rehabilitācijas periodā

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

18 akadēmiskās stundas (2 diena)

  • 11 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 7 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Rīga, 2019.gada 3. -  4.septembris

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Anita Vētra, RSU profesore, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 18 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT 

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par rehabilitācijas procesa organizēšanu onkoloģiskiem pacientiem akūtās, subakūtās un ilgtermiņa rehabilitācijas periodā, kā arī attīstīt iemaņas iesaistīties multidisciplinārus rehabilitācijas pakalpojumus onkoloģiskiem pacientiem atbilstoši savai profesionālajai kompetencei

Mācību programmas tēmas

  • Funkcionēšanas ierobežojumu specifika onkoloģiskiem pacientiem, pacientu atlase rehabilitācijai
  • Akūtās rehabilitācijas organizācija onkoloģiskiem pacientiem multidisciplinārā ārstniecības vidē
  • Moniprofesionāla un multiprofesionāla rehabilitācija onkoloģiskiem pacientiem
  • Onkoloģisko pacientu organizāciju un brīvprātīgo iesaiste rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanā

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.