Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Rehabilitācijas procesa organizēšana pacientiem primārās veselības aprūpes līmenī

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists,  farmaceits, māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 10 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 6 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Guna Bērziņa, Rīgas Stradiņa universitāte, docētāja,  fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT

Pieteikumā jānorāda programmas nosaukums, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, specialitāte, darba vieta.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem veidot izpratni par rehabilitācijas procesa organizēšanu pacientiem primārās veselības aprūpes līmenī un attīstīt spēju organizēt efektīvus, integrētus rehabilitācijas pakalpojumus dažādām mērķa grupām primārās veselības aprūpes līmenī, atbilstoši savai profesionālajai kompetencei.

Mācību programmas tēmas

  • Medicīniskās rehabilitācijas loma un organizācija
  • PVO Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (SFK)
  • Agrīni ambulatori monoprofesionāli rehabilitācijas pakalpojumi  primārās veselības aprūpes līmenī
  • Ambulatoru monoprofesionālu rehabilitācijas pakalpojumu integrācija veselības veicināšanas un profilakses programmās  primārās veselības aprūpes līmenī
  • Ilgtermiņa rehabilitācijas un aprūpes programmas primārās veselības aprūpes līmenī

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.