Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

“Sirds patoloģiju agrīna diagnostika”

Mērķauditorija

Ārsti (tajā skaitā ģimenes ārsti), ārsta palīgi

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

40 akadēmiskās stundas:

teorija (lekcijas) - 30 akadēmiskās  stundas

praktiskās mācības  - 10 akadēmiskās stundas

Astronomiskās stundas minūtēs:   1800 min.

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

VSIA”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss, 2. stāva 2. mācību telpa.

 1. 6.01.2020.-10.01.2020. (25 personas)
 2. 12.,13.,14.,19.,20.02.2020. (25 personas)
 3. 11.,12.,13.,17.,18. 03.2020. ( 25 personas)

 17.,18. 03.2020. – atcelts

16.,17.,20.,21.,22.04.2020. (25 personas) – atcelts

VSIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ”

12.,13.,20.,21.,22.05.2020. (25 personas) – atcelts

”Gaiļezers”, mazā konferenču zāle

Daugavpils reģionālā slimnīca

08.,09.,10.,11.,12.06.2020. -atcelts

Pārceltās dienas trešajai grupai :

3. 29.09.-30.09.2020.- VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss, Stradiņa auditorija

Plkst. 9:00-16:00 – dalībnieki informēti

4. VSIA”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss, 1. mācību telpa

04.09., 15.09., 16.09., 22.09., 23.09. 2020. Plkst. 9:00-16:00

5. VSIA”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss, 1. mācību telpa

 02.10, 20.10.,21.10.,28.10.,29.10.2020. Plkst. 9:00-16:00 Vietas un datumi tiks iesniegti pēc saskaņošanas

 1. 2021. gada februāris
 2. 2021.gada maijs
 3. 2021.gada novembris
 4. 2022.gada marts - rezerve
 5. 2022. gada maijs - rezerve

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Mācību vadītāja: Dr. Iveta Mintāle

Apmācību organizators: Inta Ignatjeva

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -40 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem šeit https://www.mitto.me/stradini-macibu-programma/registreties  

Tālr. 67095358, e-pasts inara.gine@stradini.lv ; vai

67095321, e-pasts inta.ignatjeva@stradini.lv ,

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas par sirds pataloģijām un pilnveidot praktiskās iemaņas sirds pataloģiju agrīnajā diagnostikā primārajā veselības aprūpē

Mācību programmas tēmas

 1. Koronārās sirds slimības diagnostikas metodes, pirmstesta varbūtība Uz pierādījumiem balstīti ieteikumi biežāko sadzīvē un slimnīcā iegūtu infekciju diagnostikai un ārstēšanai;
 2. Kardiovaskulāro slimību (KVS) risks, SCORE;
 3. Sirds mazspējas diagnostika;
 4. Aritmiju agrīnas diagnostikas metodes;
 5. Vārstuļu slimību diagnostika;
 6. Iekaisīgu sirds slimību agrīna diagnostika;
 7. Arteriālā  hipertensija.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

1. Lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums vismaz 75% apmērā;

2. Izpildīti visi praktisko nodarbību darbu uzdevumi t.sk. situācijas uzdevuma analīze.