Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

TRANSFUZIOLOĢIJAS PAMATI

Mērķauditorija

Ārsti, ārsta palīgi, māsas, vecmātes

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 12 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 4 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Vairāk info skatīt ŠEIT .

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dr. Biol.Ilona Skrinda, sertificēta transfuzioloģe

Dr. Inna Papsujeviča, sertificēta transfuzioloģe

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var rakstot uz e-pasta adresi: esfkursi@inbox.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas asins pagatavojumu izvēlē, asins komponentu pielietošanā, donoru/recipientu aprūpē, nodrošināt medicīnisko tehnoloģiju, normatīvo prasību, tai skaitā, kvalitātes un drošības standartu prasību ievērošanu transfuzioloģijā.

Mācību programmas tēmas

  • Asins komponentu veidi, to pielietošana. Plazmas preparātu veidi, to pielietošana.
  • Asins komponentu izvēle onkoloģiski hematoloģiskajiem pacientiem.
  • Asins komponentu uzglabāšana, transportēšana un izplatīšana.
  • Asins komponentu transfūzija.
  • Transfūziju terapijas imunoloģiskie un imūnhematoloģiskie aspekti.
  • ABO antigēnu un rēzus (Rh) sistēmas loma asins pārliešanā.
  • Recipienta un donora asins saderības testēšana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un, nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko pārbaudījumu veido 20 jautājumi.