Veselības centra "Vivendi" struktūrvienība pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Medicīnas tālākizglītības centrs" ir uzsākusi īstenot neformālās izglītības programmu "Alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšana un īsās intervences sniegšana primārajā veselības aprūpē".

Programmas mērķauditorija: ārsti, ārsta palīgi, māsas, farmaceiti. 

Programmas mērķis ir īstenot teorētiskas un praktiskas apmācības ārstniecības un ārstniecības atbalsta personālam – ārstiem, ārstu palīgiem, māsām un farmaceitiem – par alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšanu un īsās intervences sniegšanu primārajā veselības aprūpē. 

Programmas īstenošanas ilgums ir 24 akadēmiskās stundas (3 dienas), no kurām 9 akadēmiskās stundas ir teorētiskās nodarbības un 15 akadēmiskās stundas ir praktiskās nodarbības.

Programmas mācību norises laiks:

1. grupa: 17. - 19. aprīlis no plkst. 9:00 līdz 17:00;

2. grupa: 6. - 8. jūnijs no plkst. 9:00 līdz 17:00; 

3. grupa: 11. - 13. jūlijs no plkst. 9:00 līdz 17:00; 

4. grupa: 5. - 7. septembris no plkst. 9:00 līdz 17:00 (vieta tiks precizēta). 

Programmas mācību vadītāji būs veselības centra “Vivendi” speciālisti – Ilze Maksima, narkologs, Tarass Ivaščenko, ārsts-psihoterapeits, un Ilze Plauča, klīniskais psihologs

Norises vieta: Dzirnavu ielā 16, Rīga. 

Dalība apmācību programmā ir bezmaksas. Dalībniekiem tiks piešķirtas apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi 24 TIP/ farmaceitiem 36 TIP vērtībā.

Pieteikties uz kursiem var ŠEIT

Kontaktinformācija: vivendicentrs@gmail.com vai sazinoties pa tālr. 288 50 851 (Paula) vai 29 469 750 (Agita). 

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie dati tiks apstrādāti Veselības ministrijas nolūkiem. Iebildumu gadījumā lūdzam sazināties!

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”