Profesionālās zināšanas onkoloģijas jomā

24 stundas
Mērķauditorijas - māsa, māsas palīgs, funkcionālais speciālists
40 stundas
Mērķauditorijas - māsa, māsas palīgs
40 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
18 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
24 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, farmaceits
70 stundas
Mērķauditorijas - māsa
16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa
16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits